Activitat que té com a objectiu el treball integral del cos, dirigit a la salut.