X
Back to the top

Preguntes Freqüents

  936 680 680

COVID 19

Un cop reobri la instal·lació, hi haurà limitació d’aforament?

Durant la reobertura de la instal·lació, l’aforament serà limitat en funció de la normativa dictada pel Govern.

Per aquest motiu, els associats solament podran accedir al Club fins al límit de persones per aforament segons els espais.

Com accediré a la instal·lació? Hauré de fer reserva dels espais que vulgui utilitzar?

Per garantir no sobrepassar el límit d’aforament, i, per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada de la instal·lació, els socis i usuaris hauran de reservar un espai per franges horàries.

Els espais a reservar seran:

 • Accés piscina
 • Accés sala fitnesss
 • Una activitat dirigida
 • Sessió massatge
 • Sessió UVA

Les reserves de les sessions es realitzaran a través de l’Oficina Virtual o APP.

Hi haurà limitacions en les reserves?

Les reserves setmanals a cada soci i usuari estaran restringides a:

 • 4 sessions setmanals
 • 1 sessió diària

En el cas de no presentar-se a una sessió reservada i no haver-la anul·lada prèviament, el Club es reserva la potestat de bloquejar a aquest soci o usuari a reservar una nova sessió en un període de 72 hores.

Com es faran els tràmits administratius?

Amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i garantir millor la distància física, els tràmits que habitualment es fan presencialment es faran ‘on line’ a través de l’oficina virtual.

Es podran fer els següents tràmits:

 • Inscripció de socis
 • Abonaments d’estiu
 • Reserves d’espais
 • Inscripció a una activitat
 • Compra d’entrades puntuals (prèvia reserva d’espai)
 • Modificació de dades

Les baixes i modificacions de dades també es continuaran fent a través del correu electrònic info@cnmolins.cat

Quines mesures d’higiene aplicarà el Club?

Abans de la reobertura, el Club garanteix, a través d’un certificat homologat, la desinfecció de tota la instal·lació.

Amb el funcionament normal de la instal·lació, el Club reforçarà el servei de neteja presencial, garantint la neteja i desinfecció dels materials i zones comuns després de cada activitat dirigida i entre franges horàries en els espais de piscina i sala de fitness.

Es procedirà a dos moments de desinfecció global al dia. Un al migdia i un altre per la nit.

El Club promourà a través de cartelleria i del seu personal, la conscienciació als usuaris de la seva responsabilitat en la cooperació en la neteja. Els usuaris hauran de netejar i desinfectar el material emprat amb els productes facilitats pel Club.

Quines mesures de prevenció s’aplicaran?

El Club ha activat un protocol de mesures preventives per evitar al màxim el contagi dins de la instal·lació:

 • Formació del personal en prevenció de riscos laboral específics en Covid 19
 • Subministrament de gel hidroalcòholic a l’entrada, i en cada un dels espais
 • Dotació de carnets de proximitat als socis i lector de codis QR als usuaris puntuals per accedir al Club en substitució d l’empremta per evitar el contacte
 • Dotació d’EPI’s al personal del Club segons marqui la normativa sanitària
 • Fer cumplir amb l’obligació d’EPI’s als usuaris segons marqui la normativa sanitària
 • Garantir distànciament físic de metres entre usuaris en cada un dels espais, delimitant, si és possible, amb marques visuals al terra

Tràmits Administratius

Com em puc donar d’alta com a soci?

Per donar-se d’alta de soci, s’ha d’emplenar degudament el full d’inscripció aportant les dades personals, dades bancàries, escollir el tipus de quota i la periodicitat del pagament.

El primer pagament es farà en el moment de fer la inscripció, en efectiu o targeta. La resta de pagaments es faran a través de domiciliació bancària.

Com em dono de baixa com a soci?

Les baixes de soci s’han de tramitar abans del dia 20 del mes en curs per a què siguin efectives pel proper mes.

Es poden fer tant presencialment com per correu electrònic a través de info@cnmolins.cat, aportant el nom i cognoms i el DNI.

Com puc modificar les meves dades personals?

Les modificacions de les dades es poden fer en qualsevol moment a la recepció del Club.

Pel que respecta a un canvi de domiciliació bancària, s’ha de realitzar abans del dia 20 del mes en curs per a què sigui efectiva pel gir de la propera quota de soci.

Drets Socis

Quins drets tinc com a soci del Club?

El fet de ser soci del Club Natació Molins de Rei, et dóna dret a accedir a la totalitat de la instal·lació i a tots els seus serveis genèrics, que són:

 • Piscina coberta d’hivern
 • Piscina descoberta d’estiu
 • Zona wellness
 • Accés sala fitness
 • Activitats dirigides sense reserva

També s’obtenen descomptes en serveis complementaris com els cursets de natació, dansa, massatges i raigs UVA.

També dóna un dret preferencial per a les reserves d’inscripció als casals d’estiu.

Horaris

Quines diferències hi ha entre les diverses quotes?

QUOTA NORMAL

Accés a tots els serveis i en tot horari de la instal·lació

QUOTA MATI

Accés a tots els seveis dins de la franja horària del matí, de dilluns a divendres de 7h a 14h.

QUOTA MATI +

Accés a tots els seveis dins de la franja horària del matí i els caps de setmana, de dilluns a divendres de 7h a 14h i dissabtes i diumenges de 9h a 14:30h.

QUOTA CONGELACIÓ

Per motius de salut, laborals i acadèmics, acreditat per un facultatiu, es pot sol·licitar la congelació de la quota per un mínim de 3 mesos.

Durant el període de congelació, s’abonarà una quota residual i no es podrà accedir a la instal·lació.

En el moment de retornar a activar la quota, no es perdrà l’antiguitat de soci ni s’hauran d’abonar els drets d’inscripció.

QUOTA ESPORTISTA

Els estatuts del Club dicten que tot esportista ha de ser Soci. Els socis esportistes tenen una quota de soci particular.

Calendari

Quin és l’horari d’hivern de la instal·lació?

Període setembre (després diada 11 setembre) / juny (depèn calendari)

 • Dilluns a divendres de 7h a 22h
 • Caps de setmana de 9h a 14:30h

Aquests horaris poden quedar afectats, tant en la limitació d’espais com tancament total de la instal·lació pels següents motius:

 • Aturades tècniques per realitzar tasques de manteniment i conservació
 • Per esdeveniments esportius i/o socials
Quin és l’horari d’estiu de la instal·lació?

Període juny (depèn calendari) / juliol

 • Dilluns a divendres de 7h a 22h
 • Caps setmana i festius de 10h a 20h

Període agost

 • Dilluns a divendres de 9h a 20h
 • Caps de setmana i festius de 10h a 20h

Període setembre (abans Diada 11 setembre)

 • Dilluns a divendres de 7h a 22h
 • Caps de setmana de 10h a 20h

Aquests horaris poden quedar afectats, tant en la limitació d’espais com tancament total de la instal·lació pels següents motius:

 • Aturades tècniques per realitzar tasques de manteniment i conservació
 • Per esdeveniments esportius i/o socials

Activitats Dirigides

Puc accedir lliurement a totes les activitats dirigides?

A les activitats dirigides s’hi pot accedir sense cap tipus de restricció i sense reserva, tant per socis com per usuaris amb accés puntual.

Si es completa l’aforament de la sala, les places queden assignades per odre d’arribada.

Serveis

Quins són els serveis complementaris del Club?

El club ofereix els següents serveis:

 • Cursets de natació
 • Escola de dansa
 • Casals d’estiu
 • Massatges
 • UVA
Com m’apunto als serveis complementaris del Club?

Les incricpions als serveis complementaris que ofereix el Club, es realitzen de forma presencial, emplenant els fulls d’inscripció pertinents i abonant la primera quota o única si és el cas.

Com em dono de baixa dels serveis complementaris del Club?

Les baixes es tramitaran 20 dies abans d’acabar el mes en curs per a que siguin efectives pel proper mes. Es pot fer presencialment o per correu electrònic a info@cnmolins.cat

Quines són les polítiques de descomptes i devolucions del Club?

Els socis del Club tenen un descompte en la tarifa dels serveis contractats.

Per un motiu de salut, justificat per un facultatiu, es prodedirà a abonar el 75% de la quota que no es pugui gaudir.

Fomentant la natació, l’esport i la salut a Molins de Rei des del 1971

Horari

Dilluns - Divendres7:00 - 21:00
Dissabte - Diumenge9:00 - 13:30
FestiusTancat

Contacte

C/ Esperanto s/n, 08750 Molins de Rei

© 2020 Club Natació Molins de Rei • All rights reserved • Design by FeedBack Media