Activitat dirigida per iniciar-se i familiaritzar-se amb les coreografies de country.