Mitjançant la realització d’aquests cursos, l’alumne assolirà una autonomia plena en el medi aquàtic, desenvolupant o ampliant les habilitats bàsiques (respiració, flotació, desplaçaments, propulsió, immersions, tècnica d’estils adaptada …) i afavorint un treball motriu ampli.

Dilluns i dimecres 19.30 h.
Durada: 45 minuts